Barbro och Gunnar i sommartid

Initiativtagare till Englunds Tidig Musik är Barbro och Gunnar Englund, Uppsala.  Syftet är att sprida musik från medeltid och renässans till en bredare allmänhet.

Sommaren 2019 anordnas som vanligt en kurs i Bargemon 7 - 14 juli. Temat är Carissimi: Spelet om Jona och annan italiensk musik. Läs vidare under fliken "Sommarkurser"

 

 

 
 

 

 

Kalendarium