Barbro och Gunnar i sommartid

Initiativtagare till Englunds Tidig Musik är Barbro och Gunnar Englund, Uppsala.  Syftet är att sprida musik från medeltid och renässans till en bredare allmänhet.

 

 

 
 

 

 

Kalendarium